Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 500 kronor per termin. För verksamma ledare och funktionärer 150 kronor per termin.

Avgiften betalas centralt till Scouterna, kåren kan hjälpa om det finns frågor.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.