En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har runt 80 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 3 aktiver avdelningar, Spårscouter, Utmanare och Aventyrare. Dessutom finns en aktiv Stubbengrupp och en grupp för äldre scouter, som jobbar ihop med dem andra kåren i Järfälla.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal Stubben.

Kåren har en vald styrelse som träffas eng gång i månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer.