Styrelsens uppgift är att se till att verksamheten har de förutsättningar de behöver för att kunna göra allt så bra för att alla unga och gamla får så mycket som möjligt ut  av vår verksamhet.

De leder och ser till att arbetsgrupperna fungerar, ekonomin är under kontroll och sköta den långsiktiga planeringen. Du får gärna hjälpa till i styrelsen, säg bara till. För den som vill jobba mer mot ett intresseområde kan man delta i arbetsgrupperna.

Arbetsgrupperna är för tillfället:

  • IT och kommunikation
  • Ledare hajk och läger
  • Stubben-gruppen (kårstuga och material)
  • Resursgrupp