”JÄRVARNA”

Utmanarna träffas regelbundet onsdagar mellan 18.30 – 20.00 vid Stubben

Nystartad grupp i Jakobsberg f o m hösten 2023, bedriver träffarna samtidigt med Äventyrarna.

Ibland tillsammans dem och ibland med de äldsta i Äventyrarna.

 

Vi har även ett samarbete med övriga Utmanare i Järfälla kommun d v s Viksjö, BASK & Kallhäll.

Vi Järfälla-Utmanare träffas regelbundet 1 ggr/månad och roterar runt på de olika kårerna.

 

Vi försöker lägga ribban lite högre för att scouterna framför allt ska utmana sig själva lite mer.

T.ex så har vi simmat 2 500m