Våra avdelningsledare är hjärtat i verksamheten. De ser till den regelbundna verksamheten och planerar aktiviteterna. Varje avdelning brukar ha flera ledare som tillsammans ser till att ungdomarna får en upplyftande, lärorik och rolig verksamhet.

Till sin hjälp har de hjälpledare. De kan vara föräldrar som hjälper till då och då eller äldre ungdomar som kommit så långt i sin scoutresa att de får klä på sig ett större ansvar och växa i kostymen samtidigt som de lär sig vad det innebär att vara en sann ledare. Lärdomar man har nytta av hela livet.

Som förälder ombeds man ibland att hjälpa till inför en specifik aktivitet eller händelse så att vi kan få så bra aktiviteter som möjligt, med de resurser som står till buds. Många av våra ledare har börjat här, lärt känna andra Scouter och tyckt det var så roligt att de fortsatt och gått vidare till avdelningsledare.