Förälder & Funktionär Förälder & Funktionär

Förälder & Funktionär

Bli scout nu

Nedan finner du olika arbetsgrupper och intresseområden som berör alla oss som hjälper till i kåren.

 

Hur kan jag hjälpa till?

Föräldrar och andra vuxna anhöriga är hjärtligt välkomna att hjälpa till på avdelningsmöten och aktiviteter. Ibland behöver vi hjälp av extra vuxna för att t.ex. kunna göra lite farligare hantverk, eller få skjuts till olika platser. Prata gärna med avdelningsledarna om du kan hjälpa till.

 

Vill man bli ledare kan man ta kontakt med info.jkbscout@gmail.com. Man kan gå med i en existerande avdelning, eller kanske starta en ny avdelning. De som inte vill vara scoutledare till sina egna barn kan vara ledare på en annan avdelning. Det finns också behov av vuxna som kan utföra annat arbete åt kåren, exempelvis snickra på stugan, hjälpa till på läger, fixa materiel eller syssla med styrelsearbete.

 

Du kanske har en intressant arbetsplats vi kan besöka, eller en spännande hobby som scouterna kan prova på? Du kanske har andra talanger som du kan dela med dej av genom att vara med på något möte eller utbilda några ledare? Kontakta info.jkbscout@gmail.com.

 

 

Styrelsens uppgift är att se till att verksamheten har de förutsättningar de behöver för att kunna göra allt så bra för att alla unga och gamla får så mycket som möjligt ut  av vår verksamhet.

Stubben och materialgruppen tar hand om stugan och material som används i daglig verksamhet.

Avdelningsledare och ledare ansvarar för de veckovisa aktiviteterna samt hajker/övernattningar under verksamhetsåret.

Utbildning ser till att ledare inom kåren (nya och gamla) erbjuds utbildningar samt håller koll på när utbildningar finns.