Vi har en stuga kallad ”Stubben” som vi alla har gjädje av. När vi inte kan vara utomhus eller har aktiviteter som lämpar sig bättre inomhus så har vi ett kök, bord och förråd.

 

Ibland har vi fixardagar då vi samlas och tillsammans fixar Stubben och vårt material.

Stubben tas hand om av Stubbengruppen som är en grupp ledare och föräldrar som ser till att vi håller den i skick.

Materialgruppen vårdar och lagar materaliet som behövs för vår verksamhet. Saker som knivar, spritkök, rep, yxor m.m.